Danıştay’dan tartışılacak karar: Partiler dava açamaz

Posted by

Danıştay 8. Dairesi, zeytinlik alanların madencilik faaliyetlerine açılmasının yolunu açan yönetmeliğin iptali için dava açan Türkiye Emekçi Partisi’nin (TİP) başvurusunu, “Yönetmelik ile davacı siyasi parti ortasında aktüel, şahsî ve yasal bir menfaat ilgisinin bulunmadığı” gerekçesiyle reddetti.

Danıştay 8. Dairesi, TİP’in menfaatinin ihlal edilmediğini münasebet göstererek reddettiği müracaatla ilgili kararında, idari sürece karşı herkes tarafından iptal davası açılmasının idari süreçlerde istikrarsızlığa neden olmaması için “Dava konusu edilecek süreç ile dava açacak kişi ortasında belirli ölçüler içinde menfaat bağı bulunmasını öngören yasa koyucu, iptal davaları için menfaat ihlalini, subjektif ehliyet şartı olarak aramaktadır”ifadelerini kullandı.

Kararın devamında  şöyle denildi; “Bu bağlamda; davaya bahis yönetmelik ile davacı Siyasi Parti ortasında şimdiki, ferdî ve legal bir menfaat ilgisinin bulunduğunun kabulüne imkan bulunmadığından, davanın ehliyet tarafından reddi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.”

BİR ÜYE KARARA KATILMADI

Davacı siyasi partinin tüm ülke seviyesinde örgütlenmiş ve seçimlere de katılmış bir hukukî kişilik olduğuna dikkat çeken bir hakim üye ise karara şu tabirlerle şerh düştü; “Davacı siyasi partinin ülke menfaatini gözeterek ülke çapında kamu faydası için faaliyet göstermek üzere teşkilatlanmış bir hukuksal kişiliği bulunmaktadır.

Uyuşmazlık, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa ile korunma altına alınan etraf hakkı ile ilgili olduğundan ve davacı partinin kamu faydası gözeterek etraf hukuku ile ilgili düzenlemelere karşı dava açma ehliyetinin olduğu tartışmasız bulunduğundan davanın ehliyet istikametinden reddi yolundaki karara katılmıyorum.”

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.