Emniyet, bazı operasyonel birimlerde çalışan personele fazla çalışma ücreti verecek

Posted by

3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun ek 21.maddesinin b bendinde içişleri Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre fazla çalışma ücreti ödenir. Ayrıca İçişleri Bakanı, büyük ölçekli yolsuzluk, terör ve benzeri faaliyetlere karşı ülke çapında gerçekleştirilen operasyonlara katılanlar ile bunlara idari, teknik, lojistik ve sair destekleri sağlayan personele hizalarında gösterilen oranların en çok yarısına kadar ilave ödeme yapmaya, bu ödemeyi görev yeri ve süresi, görevin zorluk ve risk derecesi, görevlinin kıdemi ve sorumluluğu ile benzeri unsurları dikkate alarak farklı miktar veya oranlarda belirlemeye buna ilişkin diğer usul ve esasları tespit etmeye yetkilidir ibaresi yer almaktadır.

Bu mevzuata göre Bakanlık makam oluruna istinaden Özel Harekat Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, ve bunlara bağlı taşra birimlerinde görev yapan personele fazla çalışma ücreti verilmeye yaklaşık 1 senedir devam edilmekteydi.

Son olarak; Terörle Mücadele Daire Başkanlığı , İnşaat Emlak Daire Başkalığı, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı ve bunlara bağlı merkez ve taşra birimlerinde görev yapan personele de %52 oranında fazla çalışma ücreti ödenecek.

Ayrıca görev başında ve görevlerinden dolayı yaralanmalarda, sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri ile kanser, verem ve akıl hastaları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç duyan hastalığa yakalanmalarda, hastalık izinleri ve hastalıkları sebebiyle resmi, yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördükleri tedavi süreleri hariç olmak üzere bir takvim yılı içerisinde kullandığı hastalık izin süreleri toplamının (7) günü aşması halinde aşan günlere isabet eden fazla çalışma ücreti %25 eksik olarak ödenecek

%52 olarak verilecek fazla çalışma ücretinin 250-300 lira aralığına denk geldiği belirtildi.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.