Öğrenciler, ‘Hekim Andı’nı bu türlü okudu

Posted by

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencileri, mezuniyet öncesi okuyacakları ‘Hekim Andı’nın, Dünya Tabipler Birliği’nin belirlediği, Cenevre Bildirgesi’ndeki özgün ant olmadığını fark etti. Öğrenciler, dekanlığın belirlediği andı okumayıp özgün ‘Hekim Andı’na başlayınca, sahnedeki ışıklar kapatılıp perde çekildi. Öğrenciler, ‘Hekim Andı’nı karanlıkta okudu, aileleri de alkışlarla dayanak verdi.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencileri, mezuniyet merasiminde Dekanlık tarafından hazırlanan ‘Hekim Andı’nın, Dünya Tabipler Birliği’nce belirlenen ve Cenevre Bildirgesi’nde yer alan özgün andın olmadığını fark etti.

Bunun üzerine öğrenciler, dekanlığın belirlediği andı okumayıp özgün ‘Hekim Andı’nı okumaya başladı.

Bu sırada, merasimin düzenlendiği Sultan Alparslan Kültür Merkezi’ndeki sahnenin ışıkları ve perde kapatıldı.

Mezun tabipler, cep telefonu ışıklarıyla orjinal andı okurken, merasime katılan aileleri de alkışlarla dayanak oldu.

DEKANLIK TARAFINDAN BELİRLENEN ANT

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın belirlediği ant şöyle:

*Hekimlik mesleği üyeleri ortasında katıldığım şu anda, kendimi insanlığın hizmetine adayacağıma kelam veriyorum. Hocalarıma karşı duyduğum ve gösterdiğim saygıyı hayatım boyunca koruyacağım.

*Meslektaşlarımı kardeş olarak görerek, münasebetlerimde deontolojik kurallara bağlı kalacağım. San’atımı vicdani ölçüler içerisinde ve ağırbaşlılıkla yapacağım.

*Hekimlik mesleğinin geleneklerini ve gururunu titizlikle yaşatacağım. Hastamın sıhhati baş telaşım olacaktır. Hastalarımın sırlarını koruma edeceğim.

*Din, milliyet, ırk ve görüş farklılıklarının mesleğimle hastam ortasına girmesine müsaade vermeyeceğim.

*İnsan hayatına, ana rahmine düştüğü andan itibaren kesin olarak hürmet duyacağım. Tehdit altında bile olsam, mesleğimi insanlık aleyhine kullanmayacağım.

*Hiçbir baskı altında kalmadan, bütün bu söylediklerimi yapacağıma namusum ve gururum üzerine ant içerim.

MEZUNLARIN OKUDUĞU ANT

Törende, mezun tabiplerin okudukları özgün ant ise şu halde:

*Hekimlik mesleğinin bir üyesi olarak; hayatımı insanlığın hizmetine adayacağıma, hastamın sıhhatine ve iyiliğine her vakit öncelik vereceğime, hastamın özerkliğine ve onuruna hürmet göstereceğime, insan hayatına en üst seviyede hürmet göstereceğime, vazifemle hastam ortasına; yaş, hastalık ya da engellilik, inanç, etnik köken, cinsiyet, milliyet, politik fikir, ırk, cinsel yönelim, toplumsal pozisyon ya da öteki rastgele bir özelliğin girmesine müsaade vermeyeceğime, hastamın bana açtığı sırları, ömrünü yitirdikten sonra bile saklı tutacağıma, mesleğimi vicdanımla, onurumla ve yeterli hekimlik prensiplerini gözeterek uygulayacağıma, hekimlik mesleğinin onurunu ve saygın geleneklerini bütün gücümle koruyup geliştireceğime, mesleğimi bana öğretenlere, meslektaşlarıma ve öğrencilerime hak ettikleri saygıyı ve minnettarlığı göstereceğime, tıbbi bilgimi hastaların faydası ve sıhhat hizmetlerinin geliştirilmesi için paylaşacağıma, hizmeti en yüksek seviyede sunabilmek için kendi sıhhatimi, esenliğimi ve mesleksel yetkinliğimi muhafazaya dikkat edeceğime, tehdit ediliyor olsam bile, tıbbi bilgimi, insan haklarını ve ferdi özgürlükleri çiğnemek için kullanmayacağıma, kararlılıkla, özgürce ve onurum üzerine, ant içerim. (DHA)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.