Resmi Gazete’de bugün (14 Eylül 2022 Resmi Gazete kararları)

Posted by

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

– İstanbul İhtisas Özgür Bölgesinin Sonlarının Tekrar Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6028)

– Kocaeli Hür Bölgesinin Sonlarının Ekli Kroki ve Koordinat Tablosunda Gösterildiği Halde Değiştirilmesi ile Kelam Konusu Özgür Bölgeye Dâhil Edilen ve Ekli Listede Kamulaştırma Bilgileri Gösterilen Taşınmazların, Tapuda Hazine İsmine Tescil Edilmek Üzere Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6029)

– Dahilde Sürece Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6030)

– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Birtakım Mal ve Hizmetlerden Fiyatsız yahut İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine Ait Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6031)

– 29 Temmuz 2015 Tarihinde Ankara’da İmzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Ortasında Genişletilmiş Bilgi Değişimi Yoluyla Milletlerarası Vergi Ahenginin Artırılması Anlaşması” ve eki “Mutabakat Zaptı”nın Yürürlük Tarihinin 14 Haziran 2021 Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6032)

– Türkiye Cumhuriyeti İsmine 17 Kasım 2021 Tarihinde Ankara’da İmzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Yetkili Makamı ve Amerika Birleşik Devletleri Yetkili Makamı Ortasında Ülke Bazlı Raporların Değişimine Ait Anlaşma”nın Yürürlük Tarihinin, 1 Ocak 2019 ve Sonrasında Başlayan Hesap Periyotlarına Uygulanmak Üzere 24 Kasım 2021 Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6033)

– Türkmenistan’ın Umuma Mahsus Pasaport Hamili Vatandaşlarının Türkiye’ye Yapacakları Azami 30 Gün İkamet Müddetli Turistik Hedefli Seyahatlerinde 19/7/2007 Tarihli ve 2007/12441 Sayılı Bakanlar Şurası Kararıyla Sağlanan Vize Muafiyetinin Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6034)

YÖNETMELİKLER

– İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin İmtihan, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Spor Kulüplerinin Birleşmesi ve Mal Varlığı Zamanı Yapmalarına Ait Metot ve Asıllar Hakkında Yönetmelik

– İdari Nezarete Alternatif Yükümlülüklere Ait Yönetmelik

– Uzaklıklı Mukaveleler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

– Elektronik Mühre Ait Metot ve Asıllar Hakkında Yönetmelik

– Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

– Dahilde Sürece Rejimi Bildirisi (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (İhracat: 2022/6)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

– Anayasa Mahkemesinin 30/3/2022 Tarihli ve 2019/25823 Müracaat Numaralı Kararı

DÜZELTME: Asansör Periyodik Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerlerieliyor…

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.